top of page

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל

בעקבות הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, מקנה הרשות בעלות בנדל"ן במקום שיטת החכירה המקובלת מאז קום המדינה. זאת בשורה גדולה ורפורמה משמעותית באדמות המנוהלות על ידי הרשות. "על מכתב ששווה לקבל" במאמר שלפניכם.

מאת עו"ד אודליה נמיר, מאי 2017

92% מקרקעות המדינה מנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל, כלומר הן אינן קרקעות פרטיות, ולכן הן נמצאות בחכירה (שכירות) לעשרות שנים. משמעות הדבר כי כל פעולה אשר השוכר את המקרקעין (אם זו קרקע או דירה או בית) נדרש לבצע, עליו לקבל הסכמתה של רשות מקרקעי ישראל (לשעבר מנהל מקרקעי ישראל), כדוגמת העברת בעלות, היתר בניה, הארכת חכירה ועוד, ואף לשלם כספים רבים לקבלת הסכמות אלה.


בעקבות הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל, מקנה הרשות בעלות בנכס במקום חכירה. בשורה גדולה לכל הדעות. באילו תנאים ומתי מקנה הרשות בעלות בנכסים? תנאי מוקדם להקניית הבעלות ללא תשלום הוא שהנכס מהוון, כלומר ששולמו מלוא דמי החכירה השנתיים עד תום תקופת החכירה הנוכחית.

 

הנכסים הרלוונטיים הם:

  • נכס בבנייה רוויה מהוונת בכל הארץ.

  • נכס צמוד קרקע למגורים במגרש ששטחו עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

  • נכס צמוד קרקע למגורים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות במגרש ששטחו עד 3 דונם.

  • נכס תעסוקה באזור עדיפות לאומית א' / עוטף עזה / שדרות רבתי / קו עימות במגרש ששטחו עד 10 דונם,  למעט נכס מסחר ותיירות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת חוף.

  • נכס מקרקעין מהוון למטרת מגורים או תעסוקה שלגביו נרכשו מלא הזכויות הקיימות והעתידיות, ואשר שטח המגרש אינו עולה על 16 דונם.

 

לאחרונה שולחת רשות מקרקעי ישראל מכתב בדואר רשום לבעלי זכויות חכירה שזכאים לקבל בעלות, על כוונתה להקנות בעלות. בחלק מן המקרים מודיעה הרשות כי היא עדיין לא מקנה את הבעלות, אך אין צורך לשלם דמי היוון שנתיים בסיום החכירה ואין צורך לקבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל להיתר בניה, וכיוצ"ב.

 

במידה והנכם מקבלים מכתב כזה, אנא שמרו עליו היטב – לא סתם נרשם על המעטפה "יש מכתבים ששווה לקבל".

אתר רשות מקרקעי ישראל

התמחות משפטית נוספת: חוזה מכר דירות יד שנייה | הסכמי מכר דירה בפרויקט פינוי בינוי

רשות מקרקעי ישראל
*** המידע במאמר זה הינו כללי בלבד, ואין בו משום תחליף לייעוץ משפטי. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי קוראי הכתבה. דברים אלה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
bottom of page