top of page

עדכון במדרגות מס הרכישה לרוכשי דירות

מידע חשוב לרוכשי הדירות - מדרגות מס הרכישה לשנה הקרובה עודכנו על ידי רשות המיסים, ואם רכשתם דירה החל מ 16 לינואר 2016 - הרווחתם.

 

מאת עו"ד אודליה נמיר, ינואר 2016

 

בשל עליה בשנה החולפת (2015) במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים, עדכנה רשות המסים את מדרגות מס הרכישה, באופן בו בפועל הוקטנה חבות המס.


להלן מדרגות המס החדשות על הרוכש דירת מגורים יחידה, החל מ-16.1.16 ועד 15.1.17:


בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

  • על חלק השווי שעד 1,600,175 שקל – לא ישולם מס.

  • על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקל ועד 1,898,005 שקל – 3.5%.

  • על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקל ועד 4,896,615 שקל – 5%.

  • על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקל ועד 16,322,055 שקל – 8%.

  • על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקל – 10%.

 

כמו כן פרסמה רשות המסים גם עדכון למדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת", כלומר דירה שאינה יחידה:

 

  • על חלק השווי שעד 4,896,615 שקל – 8%.

  • על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקל – 10%.


 

לחצו לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין נדל"ן (מקרקעין)

התמחות משפטית נוספת: חוזה מכר דירות יד שנייה | עסקת קומבינציה

 

מס רכישה
*** המידע במאמר זה הינו כללי בלבד, ואין בו משום תחליף לייעוץ משפטי. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי קוראי הכתבה. דברים אלה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
bottom of page