top of page

התפטרות אבות לאחר לידה. מה דינם?

ילדים זה שמחה, ויש אבות אשר מבקשים להשתתף בגידול הפעוט החדש. האם גם האב זכאי להתפטר לאחר לידת בנו ולזכות בפיצויי פיטורים? בהחלט כן.

 

מאת עו"ד אודליה נמיר, מרץ 2016

 

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, מאפשר לעובד/ת להתפטר מעבודתה/ו כדי להקדיש זמנם לטיפול בילד שנולד מבלי להפסיד את פיצויי הפיטורים.

 

תכליתו של סעיף זה הינה תכלית סוציאלית. סעיף 7(א) לחוק קובע כי עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה, יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים.

 

סעיף 7(ב) לחוק קובע כי הוראות סעיף א' הנ"ל יחול גם על עובד, אם התמלאו אחד התנאים הבאים:

 

  1. בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה;

  2. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;

  3. בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

 

כדי שהעובד/ת יהיו זכאים לפיצוי פיטורים מכח סעיף 7 הנ"ל, יש להוכיח כי מתמלאים שני תנאים מצטברים, האחד – לידת ילד; והשני – כי מטרת ההתפטרות היא לצורך הטיפול בילד שנולד. המועד הקובע לבחינת זכאות לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 7(א) לחוק הוא מועד ההתפטרות, ועל העובד/ת להוכיח כי אכן התפטרו על מנת לטפל בילד.

 

למרות האמור בחוק, בתי הדין לעבודה מפרשים את החוק בפרשנות רחבה ומקילה על העובד, וגם כאשר העובד או העובדת התפטרו לאחר הלידה, ובסמוך לאחר ההתפטרות החלו לעבוד במקום עבודה אחר שתנאי העבודה בו נוחים יותר לגידול ילד (שעות עבודה פחותות, קרבה לבית וכיוצ"ב), אזי תישמר זכאותם לפיצויי פיטורים, מאחר ותנאי העבודה החדשים מאפשרים לעובד/ת תנאים נוחים יותר לטיפול בילד.

 

בתיק סעש (ת"א) 29498-04-13 כהן ישי נ' איזוטופ בע"מ, נדרש בית הדין לעבודה להכריע האם התפטרותו של העובד אכן היתה לצורך טיפול בילדו הרביעי או בנסיבות אחרות, אשר אינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים. העובד התפטר כחצי שנה לאחר לידת בנו, ואשתו של העובד עמדה בתנאים הקבועים בסעיף 7(ב) לחוק.

 

הנתבעת – המעסיקה – טענה כי העובד התפטר בנסיבות אשר לא מזכות אותו בפיצויי פיטורים, שכן לא התפטר כדי לטפל בילדו, לאור העובדה כי לאחר ההתפטרות הילד נכנס למשפחתון.

 

בית הדין לעבודה קבע כי בנסיבות העניין העובד התפטר מעבודתו על מנת לטפל בילדו, שכן עצם הכנסת הילד למעון/משפחתון אינה שוללת הכרה בהתפטרות ככזו שנעשתה לצורך טיפול בילד, ובפרט משהמעון מסתיים במהלך השבוע בשעה 16:00 ואינו פועל בימי שישי, בשעות בהן אשתו של התובע נאלצת לעבוד.

 

בנסיבות אלה, התפטרותו של התובע אכן אפשרה לו שהות ארוכה יותר משמעותית עם ילדו לצורך טיפול בו.

 

התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד לצד זכאות לקבלת פיצויי פיטורים, צריכה לעמוד במספר קריטריונים שנקבעו בחוק ובפסיקה, על חלקם נכתב לעיל.

 

וְהֵרֹנֵךְ--בְּעֶצֶב, תֵּלְדִי בָנִים (בראשית, ג, ט"ז)


 

 

לחצו לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין דיני עבודה

התמחות משפטית נוספת: הסכמי שיתוף ופירוק שיתוף | הסכמי מתנה

 

התפטרות לאחר לידה, עו"ד נמיר
*** המידע במאמר זה הינו כללי בלבד, ואין בו משום תחליף לייעוץ משפטי. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי קוראי הכתבה. דברים אלה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
bottom of page